Fundacja im. Józefa i Jadwigi Chełmowskich otrzymała od Miasto i Gmina Brusy dofinansowanie do zadania pn.

„Powiew świeżości w skansenie – integracja lokalnej społeczności w działaniu na rzecz odświeżenia budynków i ogrodu w skansenie”.

Celem zadania jest złączenie w działaniu na rzecz wspólnego dziedzictwa kulturowego mieszkańców małej ojczyzny. Poza integracją efektem zadania będzie przygotowanie skansenu przed największym natężeniem odwiedzin turystów w sezonie letnim. W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace:

  • Złożenie daszków dla rzeźb i zaimpregnowanie gotowych daszków.
  • Pomalowanie ogrodzenia od strony drogi gminnej preparatem ochronnym.
  • Uzupełnienie ubytków w tynku, zagruntowanie powierzchni i pomalowanie elewacji budynku.
  • Przeszlifowanie, zagruntowanie i zaimpregnowanie drewnianych elementów na budynku warsztatu twórcy
  • budynku domu twórcy.
  • Nasadzenie nowych roślin w przedogródku.
  • Zaimpregnowanie zakupionych drewnianych ławek.
  • Oprawienie i zamontowanie tablicy informacyjnej na wejściu do skansenu Chełmowskiego.

Wolontariusze biorący udział w zadaniu otrzymają pamiątkowe gadżety oraz indywidualne zwiedzanie skansenu z przewodnikiem.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu!