W minioną niedzielę w kameralnym gronie reprezentującym rodzinę i przyjaciół artysty, dopełniliśmy tradycji urodzinowego spotkania. W domu rodzinnym, w którym obecnie mieści się siedziba Fundacji im. Józefa i Jadwigi Chełmowskich zawitali oprócz rodziny jubilata, jego przyjaciele „Zaboracy” grupa teatru obrzędu ludowego działająca pod Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach oraz Pani Blanche Krbechek i Pan Stanisław Frymark. Spotkanie rozpoczęło się dźwiękiem bazuny, po czym odczytaliśmy fragmenty księgi pt „Potęga Boga na życie człowieka”. W symbolicznym geście złapania się za dłonie uczciliśmy pamięć dawnych gospodarzy.

Rozważania nad Potęgą Boga w życiu artysty Józefa Chełmowskiego symbolicznie zainaugurowały cykl rozważań nad dziełami pisanymi filozofa z Brus-Jaglij. Inicjatywa realizowana jest w współudziale Pani Danuty Miszczyk i Fundacji im. Józefa i Jadwigi Chełmowskich.