Ogłaszamy nabór na warsztaty konserwatorskie

Poszukujemy: studentów/absolwentów kierunków artystycznych, w tym konserwacji i restauracji dzieł sztuki, pasjonatów chcących wejść w arkana wiedzy w zakresie konserwacji dzieł sztuki, osób, które mają pewną wiedzę w zakresie prowadzonych warsztatów i chcą ją pogłębiać, osób o duszy artystycznej, które są jak Józef Chełmowski – kreatywne, pomysłowe i wytrwałe. Jeśli wpisują się Państwo przynajmniej w…