Dostaliśmy dofinansowanie!

Fundacja im. Józefa i Jadwigi Chełmowskich otrzymała od Miasto i Gmina Brusy dofinansowanie do zadania pn. „Powiew świeżości w skansenie – integracja lokalnej społeczności w działaniu na rzecz odświeżenia budynków i ogrodu w skansenie”. Celem zadania jest złączenie w działaniu na rzecz wspólnego dziedzictwa kulturowego mieszkańców małej ojczyzny. Poza integracją efektem zadania będzie przygotowanie skansenu…

Ogłaszamy nabór na warsztaty konserwatorskie

Poszukujemy: studentów/absolwentów kierunków artystycznych, w tym konserwacji i restauracji dzieł sztuki, pasjonatów chcących wejść w arkana wiedzy w zakresie konserwacji dzieł sztuki, osób, które mają pewną wiedzę w zakresie prowadzonych warsztatów i chcą ją pogłębiać, osób o duszy artystycznej, które są jak Józef Chełmowski – kreatywne, pomysłowe i wytrwałe. Jeśli wpisują się Państwo przynajmniej w…