W tegorocznym sezonie konserwatorka-malarka Agnieszka Maria Szymańska zrealizowała w skansenie projekt odtworzenia malowideł na kłodach.

Pani Agnieszka współpracuje z Fundacją od 2021 r., w tym roku otrzymała stypendium artystyczne Marszałka Województwa Pomorskiego, w ramach którego pracowała nad trzema obiektami.

Kłody na nowo nabrały charakteru, koloru i przekazu.

Dziękujemy Pani Agnieszce za podjęcie wyzwania. Dziękujemy Województwu Pomorskiemu za wspieranie działań, dzięki którym myśl Józefa Chełmowskiego może trwać.