Zadanie „Powiew świeżości w skansenie – integracja lokalnej społeczności na rzecz odświeżenia budynków i ogrodu w skansenie” dofinansowane ze środków Gminy Brusy za nami.

Czas na podsumowanie i pokazanie efektów prac naszych 82 niezastąpionych wolontariuszy!

Osiągnięte rezultaty:

  • 35 nowych daszków dla rzeźb w ogrodzie
  • 7 drewnianych ławek
  • pomalowane ogrodzenie od strony drogi gminnej
  • 3 rabaty kwiatowe, posadzenie 3 drzew oraz 6 krzewów
  • odnowiona elewacja domu rodzinnego Józefa Chełmowskiego
  • odnowiona drewniana części budynku warsztatu twórcy
  • tablica informacyjna na wejściu do skansenu

Cieszymy się, że udało się zrealizować zamierzone plany. Dziękujemy, raz jeszcze, wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Teraz to miejsce jeszcze bardziej cieszy oko, a dzięki tablicy informacyjnej oraz nowym ławkom z pewnością jest bardziej funkcjonalne. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć przed i po. 🙂